Majáček

Modrý majáček vyhasl,
plamínek v očích pohasl,
vždyť možná se nic neděje,
jen ztratila se naděje.

Mrtvo a smutek kolem,
srdce zasažené bolem,
duše zabitá ledem,
cit otrávený jedem.

Bolestí prosáklý čas,
je asi v každém z nás.
Uniknout, jít navždy,
to totiž dokáže každý.

Smrt uprostřed samoty,
samota plná temnoty.
Temnota plná bolesti,
bolest je láska bez štěstí.

ILUNaxiel