Pro jednou

Hořet touhou,
topit se vzrušením,
při náhodném souznění
je mi prokletím ..

v Tvých očích se odrážím,
vidím se v nich
něhu neskrýváš , netajíš nic!
horkými polibky, vše dostávám
a netuše, bezbranně
v srdci se spoutáváš.

cítím lásku
oběť pro duši
stupňující touha
a pot mě udusí.

kam poděla se slova
za která skrývali jsme stud?
zmítání touhou, prorůstáme láskou
..něžně a pomalu
každičkým dotekem
prosíme nakonec o lásku.

hanka_hanicka