Opojení

V namodralém oparu vonícím po hašiši,
vstupuji do světa a ptám se v čem se liší,.
Zda bloudíc v krajích jeho skrytý,
méně snad vidím reality?

Toť lež! Ba právě naopak!
Jest vidět lépe každý znak,
jímž popsán v knize kraj ten celý,
- bez násilí , jemný, vřelý.

To as právě lidstvo sžírá,
svět v němž nikdo neumírá!
Nač proplouvat řekou smíchu,
když se moci schoulit v tichu,

patřit na svět bídných žití,
potrhaných zlatých nití?
Ne!, to raděj neopustím,
ráj, jenž nikdy není pustým.

Nevykročím z jeho brány
zpět v náš pravý, mnohostranný,
topící se v bezpráví..

Tisíckrát jest krásné žití
v opiovém vonném kvítí,
jež ten příběh vypráví..

Domitius Nero