Umírání

Svíčka pomalu dohořívá,
nadešel čas pokání
sám víš, že málo času zbývá,
musíš ukončit své hledání.

Jen sejmi masku a pohlédni do zrcadla, nastav nahou tvář smrti vstříc, opona divadla život dávno spadla, není potlesku, není diváků, není co dodat, není co říct.
Celou dobu toužils ukončit tu frašku, teď najednou strachy nevnímáš, vše vnímals jak páchnoucí splašku, tak neplač, už nevnímáš.
Je pozdě chtít milovat, chtít žít,
na to měls myslet,
než začals uvnitř hnít.

Sardelka