Nikomu...

Chtěla jsem slyšet tvůj hlas
Ale ty jsi nepřišel zas
Chtěla jsem milovat tvé tělo
Ono to ale vážně nechtělo
Chtěla jsem ti dát vše, co mám
Tys ale přesto chtěl být sám
Chtěla jsem držet tvé dlaně
Ty plivl jsi mi na ně
Chtěla jsem ti ukázat samu sebe
Teď mě má vlastní duše zebe
Možná nabídla jsem příliš mnoho
Než mohl jsi unést, vzít si
Život utíká do tisíce poloh
Uvnitř jsem zvadla a zhasla svíci

Cirilla