Naděje

Co černé bez světla bez citu

může se zdát.V poslední

okamžik by Ti naději mohlo dát.

Jiskřičku naděje.

Co bude jen nepatrně hřát.Z jiskřičky hnané zažehne

plamínek ,z kterého oheň může

Se stát.Z jiskřičky plamínek z plamínku

ohýnek z bolesti vzpomínek

z popela sílu dát.To vše kvůli jednomu slovu,

které mám nade vše rád.

Naděje.

Malakay