Kazatel 3, 1 - 8: Čas

Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas:
je čas rození i čas umírání,
je čas sázet i čas trhat,
je čas zabíjet i čas léčit,
čas bořit i čas budovat,
čas plakat i čas smát se,
čas truchlit i čas poskakovat,
je čas kameny rozhazovat
i čas kameny sbírat,
čas objímat i čas objímání zanechat,
je čas hledat i čas ztrácet,
čas opatrovat i čas odhazovat,
je čas roztrhávat i čas sešívat,
je čas mlčet i čas mluvit,
je čas milovat i čas nenávidět,
čas hoje i čas pokoje.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem
svůj čas

Cirilla