Život a kat

Život upadá v temné zapomnění světa,
jako kat, který v rudé kápi
drtí tupým mečem to co možná zkvétá
bez záštity boha a tvrdé vlády.

Ruka popravčího dopadá na osudy lidí,
kteří za svou jasnou vírou stáli,
stáli a nebáli se toho co vidí,
nad bitevní vřavou prapory vlály.

Kdo dokáže zastavit pádnou ruku tyrana,
jenž dlí na trůně v honosné tvrzi,
možná bůh na hlavu jeho podává
hrůzy ohňů, krve přicházející brzy.

Tu odporné důkazy bojů skví se,
hrozivá jatka přešla tuto zem,
snad príští střet bez zbraní podaří se,
snad najdou se slova bez poražených jmen.

Naco_Nick