Můj živote

Živote můj,
chvíli se zastav, přibrzdi, stůj!

Dej poklidně mi vydechnout
a očím mým lačně prohlédnout.
Zchlaď mi moje srdce žhavé,
dej širé pláně mysli dravé,
dej vyprahlé duši pohár vody,
dej okusit mi ze svobody.

Nenech mne strádat, přežívat, živořit,
znám krásného člověka, s nímž chce se mi žít!

Živote můj,
já tebe chci mu dát,
buď pevným pilířem - nesmíš se bát!

Dej, prosím, jeho duši klid,
dovol múzám jej políbit,
a ustanov jeho život sladký
dej ať nehledá cestu zpátky,
dej jeho Slunci více jasu,
dej srdci i duši více času.

Nenech jej strádat, přežívat, živořit,
jsem tu já - a chci s ním žít!

Ruth***