Přátelství s N. (Zlomové chvíle)

Pocit zklamání a mírná zlost
-to byla první chvíle…
Já chtěl jsem přejít další most,
kratší než jedna míle.
(Na druhou stranu.)

Ve druhém okamžiku přišly otázky:
"Proč tohle si myslela?"
a sázky v nelásky,
jen drobná paralela
(s přátelstvím v minulosti.)

Dík Bohu, že omluva přišla dřív
než všechno jsem roztrhal.
Vždyť s Tebou já v životě cítím se živ !
Na to bych klidně přísahal.

Vím, že přátelství je křehká věc.
A platí v něm přikázání:
"Odpouštěj v klidu i nejhorší lež!"
(-když přítel tvůj upřímně
o smíření stojí)

RingsOfMyDesire