Laň

Nemůžu spát a slzy mě tlačí,
chci jenom Tebe a volnost ptačí,
chci jenom Tebe a štěstí naše,
láska jak laň skrývá se plaše.

Tak strašně se bojí vyjít z lesa,
chci jenom Tebe - pro nebesa!
Co když ji lovec spatří - zraní,
už nikdy nepůjde rosou ranní.

Naposled spatří Tě, do trávy klesne,
na tváří její slza se leskne,
leží tam mrtvá bez dechu,
že vyšla z lesa ve spěchu.

Ruth***