Tohle nedokážu...

Být úplně nahá, svléci kůži
- tu duševní, ta mě teď tíží.
Stát sama k sobě zpříma čelem,
nebát se myšlenek svých - šelem
- které nenechají duši mé klid.
Svou vlastní hlavu do dlaní si vzít.
přiznat si chyby, nesprávné touhy,
které po čas už docela dlouhý
průvodcem se rozhodly mi být.

Mám strach...
...se sobě postavit!!!

Bluie