Jak umírají andělé

Odpoledne plné smíchu
a potom večer prázdných vět
a noc utápí se v tichu
teď není co závidět.
Ptám se, proč smích je pryč
a proč již nezní ta slova
proč ticho bolí jako bič
a proč nic není znova.
Teď musím zabít anděla
který to všechno způsobil
vím, že jsi to tak nechtěla
ale přesto to byl i Tvůj cíl.
Ten anděl zemřít nechce
však já mu sebral šíp
ač nečiním to lehce,
potřebuji, aby chcíp.
Jeho krev pak do skleničky
zachytím a Tobě přinesu
pak bude pozdě zhášet svíčky
já za to vinu nenesu

ILUNaxiel