Jak hledat?

Jak hledat krásná přirovnání,
když slunce se za obzor sklání.
Jak najít vhodná slova,
k vyjádření nehodí se naše mluva.
Proř chutnat obraz, vidíme-li?
Proč vidět vůni, cítíme-li?
Proč chtít lásku, vždyť ji máme - celým srdcem rozdáváme.
Proč chtít vědět, znát a chtít?
Nestačí nám lásku ctít?
Máme lásku - my jsem jí,
žijte srdce - napoví.
Bez lásky není život,
bez života není lásky, tak zahoďme své staré masky

a ŽIJME !

Zlato S.