Proč?

Proč slzami vítám nový den,
proč bývám bolestí napjatá až k prasknutí,
proč nedokážu zabít hada jež obtáčí mou duši,
proč někdy mučím se až k padnutí?
Proč cítím, že pramen mé vášně
pomalu vyschl a teď mě sytí nenávist,
proč vidím krásu světa, krásu žití,
a se jí nemohu dotknout,
proč však bolestí jsem živa
jak Adam s Evou když odhodili list?

Proč jsem stravována bolestnou
touhou a pomstou zárověň,
proč někdy cítím se být jen opotřebovanou loutkou,
zapomenutou na dně staré truhly
pokoušejíc se o přizeň
a zatím je tu jen plíseň
a chlad a tma a samota a bolest..…

Sardelka