Něco končí...

Tak ještě tu poslední...
Skupinka lidí se rozejde, neznámo kam,
jednou se zas potkáme,
jednou až alkohol opustí naše hlavy,
až se zasteskne, nebo povinnost zavolá...
... k dalšímu setkání.
Jednou se potkáme,
bůh snad ví, jestli budeme všichni,
jestli si nebudeme cizí, jiní...
... jestli se poznáme, jestli porozumíme...
Jednou přijde i ta, kterou jsme neznali,
kterou jsme nezvali, avšak nás samotné...
... vždy doprovázela.
Ta nás všechny kamsi zavede...
... a všechny nás sjednotí...
... a snad si konečně budeme rovni...

Naco_Nick