Zamyšlení o andělích

I andělé mohou spadnout na zem,
*
*
*
a ten pád je mnohem bolestivější,
*
*
*
než když na zem dopadne "obyčejný" smrtelník.
*
*
*
Snad proto, že andělé padají z větší výšky,
*
*
*
a možná, že je ztráta lásky bolí více...
*
*
*
...protože s každou ztracenou láskou,
*
*
*
mizí i kousek jich samotných.

ILUNaxiel