O projektu (Ne)oficiální depresivní stránky

Proč je tu tento server?

Někdy se můžete dostat do situace, kdy smutek zatíží vaší duši, bolest zasáhne vaše srdce, vzpomínky ovládnou vaše myšlenky a pocity připomínají temné nebe před bouřkou. Ač máte kolem sebe možná mnoho lidí, můžete nabýt dojmu, že není nikdo, kdo by vás vyslechl, nikdo, kdo by vám pozuměl a pochopil vás, nikdo, kdo by dokázal říci slova, která tolik potřebujete slyšet a nikdo, komu byste se mohli svěřit.

Někdy může pomoci, když vykřičíte svou bolest, nebo třeba vypíšete svůj smutek a řeknete, co vás trápí. Pak vznikají básničky, úvahy, myšlenky a citáty, které obvykle končí zapomenuty na dně nejspodnějšího šuplíku pracovního stolu, nebo ještě hůře v koši na odpadky. Všechna ta slova zmizí a zůstanou nepoznána. Nebudou oči, které by si je mohly přečíst, nebude duše, kterou by mohly oslovit. Co myslíte, není to škoda?

Z tohoto důvodu vznikl tento internetový projekt, který by se měl stát místem setkání lidí, duší a srdcí, jež se necítí zrovna fajn. Třeba právě zde najdete odpovědi na své otázky a možná i někoho, kdo vám porozumí, pochopí a dokáže pohladit slovem. Kromě toho zde můžete vystavit své úvahy, básničky, myšlenky či odkazy na vaše internetové stránky. Jistě se najde mnoho lidí, kteří si je budou chtít přečíst a které osloví. Možná zde potkáte někoho, jehož život, pocity, vidění světa a cesta k pochopení jsou stejné, jako vaše - někoho, kdo vám pomůže prohlédnout, nebo někoho, komu pomůžete vy.

Stručné představení

Pojďme si stručně představit jednotlivé sekce tohoto webu. Patrně nejdůležitější částí je Diskuze, jejímž základním smyslem je komunikace mezi lidmi. Můžete zde zanechat svůj vzkaz, nebo můžete zareagovat na některý z příspěvků, který napsal někdo jiný. Kromě toho zde naleznete i úvahy, básničky a citáty zaslané ostatními nebo vybrané z Diskuze. V sekci odkazů pak naleznete odkazy na zajímavé články, stránky s podobnou tematikou a také weby některých zúčastněných. Chcete-li se přidat k nám, můžete se zaregistrovat v Klubu.

Vítejte

Jestliže vás tyto stránky oslovily, pak neváhejte, nestyďte se a přidejte se k nám. Posílejte nám svá dílka na adresu ilunaxiel@centrum.cz nebo si přijďte popovídat do Diskuze. Nenechávejte svá slova nevyřčena!

Proč (Ne)oficiální depresivní stránky?

Projekt (Ne)oficiální depresivní stránky vznikl 9. června 2001 jako alternativa k jinému projektu, který z důvodů, jež zde nebudu rozvádět, nesplňoval své poslání - pomáhat lidem, kteří se necítí dobře. Hlavním smyslem Neoficiálních depresivních stránek je umožnit komunikaci mezi lidmi, které život přivedl do situace, s níž si nevědí rady a trpí depresivními náladami a stavy. Vedle toho je zde možnost prezentace vašich básniček, úvah, citátů a odkazů na webové stránky.

Minulost, současnost a budoucnost

Od zahájení provozu fungují sekce úvah, poezie, citátů, knih a odkazů. Klub zatím slouží k registraci a výpisu účastníků. Hlavním pilířem tohoto serveru je Diskuze, která je v provozu ve vlastní režii od 29. července 2001. Koncem roku 2001 došlo k problémům s webhostingem, které se podařilo vyřešit teprve v prvním lednovém týdnu. Celý projekt tedy znovu odstartoval až 13. ledna 2002.

Technické informace

Základní kód tohoto serveru je napsán v ASP, další součásti byly připojovány až následně a celek je průběžně vylaďován. Příspěvky v jednotlivých kategoriích jsou uloženy v databázi MDB, která je editovatelná přímo přes Internet. Smyslem tohoto rozšíření je umožnění co možná nejrychlejšího přidávání nových úvah, básniček, citátů a odkazů do systému (čas od přijetí do vystavení by neměl překročit dva dny). Diskuze funguje na podobném principu jako většina GuestBooků a v tuto chvíli kromě důkladně propracovaného administrátorského zázemí není po technické stránce patrně ničím výjimečná.

Nový design je dílem NaXiel, které tímto děkuji za skutečně perfektně provedené dílko, které se svou netradičností hodně vymyká ze zaběhlých konvencí.